Vågetjenesten Thisted

Årsberetning

Årsberetning 01.01.23 – 21.03.24       Generalforsamling torsdag den 21.03.2024.


Bestyrelsen har besluttet, at denne årsberetning skal dække hele 2023 samt 2024 fra 1.jan til dags dato, da vi forventer, at det bliver den sidste årsberetning vedr. den selvstændige Vågetjeneste i Thisted.

Vi har haft 5 kvartalsmøder incl. det i dag. I 2023 havde vi ikke råd til en studietur, sådan som vi plejer, og vi havde heller ikke råd til julefrokost, men her var vi så utrolig heldige, at EDC tilbød at sponsorere en dejlig julesammenkomst i Plantagehuset, hvor vi fik kaffe med italiensk kage og senere et måltid mad med drikkevarer. Dejligt, tusind tak for det. På det møde havde vi også besøg af et par damer fra Thylandia, fordi de havde sponsoreret nye ID kort til os. De fortalte, hvordan de samlede penge ind til den slags donationer, det var især ved et årligt større julearrangement men også ved diverse salg i deres genbrugsbutik i Havnestræde i Thisted.

På et andet kvartalsmøde delte vi os op i grupper, der så drøftede nogle dilemmaer fra nogle Hospice-kort, som var købt på et møde om oprettelse af et Hospice i Thy.  I vågetjenesten følger vi naturligvis disse Hospice planer med interesse, og har netop i dag snakket om, at der nu er oprettet en støttegruppe for Hospice Thy. Men alle møderne har på en eller anden måde været mere præget af vores økonomi end møderne plejer at være, vi har længe efterlyst gode råd, der kunne afhjælpe vores besværlige økonomi. På den måde har vores kvartalsmøder været lidt specielle i år, men jeg så synes faktisk, at de har været rigtig gode på en anden måde, for når man virkelig føler, at der er problemer, der skal løses, så sker der et eller andet, som ryster os sammen, og det er rart at opleve, hvor parat til hjælpsomhed alle så er. Det gælder de alvorlige samtaler, vi har haft både på kvartalsmøderne og på bestyrelsesmøderne.


Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder, og nogle af møderne blev indkaldt med kort varsel og helt specielle dagsordenspunkter, der skulle tages stilling til. Vores gennemgående problem har været: ingen indtægter og ingen tilskud fra Socialstyrelsen, som ellers plejer at støtte driften med 40.000 – 50.000 kr. hvert år. Margith og jeg har holdt et utal af økonomimøder, flere sammen med Thisted Kommune. Det lyder jo mærkeligt med så mange økonomi møder, når vi tænker på, at vores formål bare er, at være nærværende hos døende, der eller må ligge alene.


Nå, men vi HAR altså våget samtidig: 787 vagttimer har vi påtaget os – knap så mange som året før, hvor vi havde 806 timer.  Ca. 14 vågekoner har siddet hos 40 terminale personer. I år er der 1 vågekone, der er stoppet, vi har fået 1 ny, og haft 2 til samtale. Den ene var en ung mand, der var under uddannelse, som ikke kunne harmonere med nat vågeopgaver, og den anden boede et godt stykke uden for Thisted, men vedkommende havde ikke kørekort, og offentlige busser om natten, har vi som bekendt ikke mange af.


Vi deltog i Frivillig fredag 29.09.23. Vi rekrutterer ikke vågekoner den dag, men vi forsøger, at gøre omverdenen opmærksom på, at vi eksisterer, og hvad vi kan tilbyde. En hyggelig eftermiddag, hvor vi også fik kendskab til andre foreninger, som vi ikke vidste eksisterede.


Vi har været på So Su Skolen 4 gange i f m deres emne ”når livet slutter”. Vi forsøger, at få eleverne til at forstå, at vi ikke kommer for at tage deres arbejde, men at vi kan supplere deres professionelle arbejde. Ved at samarbejde, kan vi gøre det bedste for den døende.


Ruth og Ingrid H har deltaget i et menighedsmøde i Vorupør, hvor de skulle fortælle, hvordan vågetjenesten fungerer, og jeg besøgte pensionerede sygeplejerskers klub med samme emne.


Vi synes selv, at vi gør en del for at folk skal vide, at vi eksisterer, og hvad vi kan hjælpe med. Derfor har vi også en hjemmeside, og vi kan se, at den bliver brugt. I år har vi revideret grundigt i den. Den bar tydeligt præg af, at vi tidligere havde en vågekone, der var læge, skrev faglige indlæg, og samtidig havde stor interesse i, hvad it kunne bruges til.  Hun er ikke vågekone længere, og vi kan ikke holde de faglige indlæg ved lige, ej heller klare hendes indsats mht it, så jeg er evig taknemmelig for, at Henrik Jespersen fra Frivillig Thy hjælper os med hjemmesiden.


Vi blev inviteret til Sundhedssang med Thy Sangskole, men konferencen faldt sammen med et af vores møder, så den måtte vi springe over.


I årets løb fik vågetjenesten et ”Mit ID erhverv” – ikke af lyst – kun fordi vi var tvunget til det!  Først læste jeg hjemmesiden 3 gange, så ringede jeg, skulle vælge et nr. til omstilling, fik endelig en venlig dame, der henviste til hjemmesiden, for hun vidste ikke selv, hvordan vi skulle gøre. Så var den håbløse ring ligesom sluttet! Men med Margiths og Anny Jonasen hjælp lykkedes.


Som I ved eller har forstået af min beretning, så har økonomi taget en stor del af vores tid siden jan 2023 og til nu. Ingen indtægter og manglende hjælp fra socialstyrelsen er en dårlig kombination. Ruth og hendes datter søgte på et tidspunkt en donation ved Sol & Strand, hvor vi fik 10.000 kr. De ville gerne have noget PR om donationen – Nordjyske kontaktede mig – Ida Smith skrev en artikel og DR Midt/Vest:  Kathrine Kibsgaard lavede et lille radiospot om vores situation, og pludselig fik vi flere donationer og mange støttemedlemmer. Problemet var løst det første år, men hvad med næste år. Intet tyder på, at socialministeriet er velvillige over for små selvstændige foreninger. Tidens trend siger, at stort er bedre end småt. Det var egentlig den samme situation Anne Diemer stod i i 2014. Bestyrelsen har indset, at tiden på en måde, er løbet fra frivillig hjælp, men vi skal huske, at der vil altid være brug for den, så vi skal fortsætte med at yde hjælpen, men – det koster at hjælpe, også selvom hjælpen er gratis.


Bestyrelsen forsøgte at finde en frivillig ”forretningsfører” – 3 personer blev spurgt, men takkede nej, - hvorefter vi kontaktede Ældre Sagen, der i længere tid har annonceret gratis for Vågetjenesten.  Nu har vi holdt flere gode møder med Ældre Sagen Thisted-Hanstholm, og jeg tror på en god fremtid under deres paraply.


Mange tak til Sol & Strand, Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond, Liden Kirsten Logen, EDC, Lion Club Thylandia, kvinder, og Lion Club, mænd for jeres donationer.


Til slut vil jeg sige tusind tak til alle vore samarbejdspartnere, Thisted Kommune, Frivillig Thy, der altid står klar med hjælp og gode råd, og tak til Henrik Jespersen, der hjælper os med hjemmesiden. Tak til alle I vågekoner, der glad og gerne tager mange våge- og aflastningsvagter ikke mindst i nattetimerne og tak til bestyrelsen, der har været en rigtig stor støtte for mig som formand.


Ingrid Ravn Nielsen, fm